Informatie over het herroepingsrecht en retournering van defecte en niet-conforme goederen

Herroepingsrecht
Als u een consument bent, hebt u het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete te herroepen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment dat u of een door u aangewezen derde (i) het product hebt ontvangen of (ii) als meerdere producten van één bestelling afzonderlijk zijn geleverd, vanaf de datum waarop het laatste product is ontvangen.

 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Triboo Digitale, gevestigd in Milaan, Viale Sarca 336, Edificio Sedici, op de hoogte stellen van uw beslissing door naar de pagina
 te gaan: mijn retourzendingen van je account of, als je geen geregistreerde gebruiker bent, door naar de speciale pagina te gaan en het bestelnummer en de e-mail waarmee je de aankoop hebt gedaan in te voeren.

 Nadat je je verzoek hebt verzonden, ontvang je een e-mail ter bevestiging van de herroeping met het formulier voor geretourneerde materialen dat je in de verpakking moet doen, en de instructies voor het verzenden van de producten. Vergeet niet het ingevulde RMA-formulier samen met het product in de verpakking te doen en stuur het binnen en niet later dan 14 (veertien)* dagen na ontvangst van de bevestigingsmail naar:

Voor Verenigde Staten:

PowerPlay

2700 4th Ave E Suite 110, Shakopee Minnesota 55379, Stati Uniti

Voor andere landen:

Triboo Digitale c/o Tws Logistics
Via Philips, 12
20900 Monza (MB) - Italië


 Als je het product hebt ontvangen, stuur het dan terug naar Triboo Digitale zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag dat je het bericht van herroeping hebt verstuurd. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent verantwoordelijk voor de directe risico's en kosten van het terugzenden van de goederen en het leveren van bewijs hiervan. Als u besluit uw herroepingsrecht uit te oefenen via de website door gebruik te maken van de retourservice van de website, zullen de kosten voor het retourneren van de goederen worden aangegeven voordat u het herroepingsverzoek bevestigt.

 Als u dit contract herroept, betalen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop Triboo Digitale uw beslissing om dit contract te herroepen heeft ontvangen. Deze terugbetalingen zullen worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u verzoekt om de terugbetaling uit te voeren met een ander betaalmiddel. In dat geval worden alle extra kosten in rekening gebracht om het bedrag terug te betalen via het andere betaalmiddel dat je hebt gekozen. We kunnen de terugbetaling achterhouden totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of u bewijs hebt geleverd dat de goederen zijn verzonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van andere behandelingen dan die welke nodig zijn om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Als de geretourneerde goederen beschadigd blijken te zijn (bijvoorbeeld tekenen van slijtage, slijtage, inkepingen, krassen, vervorming, enz.), niet compleet zijn met alle onderdelen en accessoires (inclusief ongewijzigde labels die nog aan het product vastzitten), niet vergezeld gaan van de meegeleverde instructies/notities/handleidingen, de originele verpakking en het verpakkingsmateriaal en de originele garantie, indien van toepassing, is de Klant verantwoordelijk voor de verminderde waarde van het product en heeft hij recht op een terugbetaling die gelijk is aan de restwaarde van het Product. Hiertoe wordt u vriendelijk verzocht het product niet anders te behandelen dan strikt noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen, en de originele verpakking van de Producten te gebruiken plus verdere beschermende verpakking om ze intact te houden en te beschermen tegen schrijven of etiketten.

 Als alternatief kunt u een expliciete verklaring aan Triboo Digitale, met behulp van het contactformulier via https://help.twinkly.com/en/help; met behulp van het herroepingsformulier bijgevoegd.

Terugzending wegens defect of niet-conformiteit
In geval van defecten of niet-conformiteit hebt u recht op herstel van de conformiteit van het Product door reparatie of vervanging, of alternatieve oplossingen in de gevallen die uitdrukkelijk zijn bepaald in Wetsdecreet nr. 206/2005 (Consumentenwet).

 Als u een beschadigd, niet-conform, defect of onjuist product hebt ontvangen, kunt u verzoeken om reparatie, vervanging of terugbetaling van het artikel. Op grond van en in het kader van de Europese Richtlijn 771/2019 / EG en het consumentenwetboek, zijn de producten die u hebt gekocht gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie, die conformiteitsgebreken van de producten dekt voor een periode van maximaal 24 (vierentwintig) maanden vanaf de levering, met dien verstande dat uw actie om het voornoemde gebrek aan conformiteit te claimen in ieder geval zal aflopen binnen de termijn van zesentwintig maanden vanaf de levering.

 Na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie beoordeelt Triboo Digitale de gebreken en/of non-conformiteit die u hebt gemeld via het servicecentrum van de website-eigenaar en, na het uitvoeren van kwaliteitscontroles om te beoordelen of het product inderdaad niet conform is, zal Triboo Digitale naar eigen goeddunken beslissen of toestemming wordt verleend voor het retourneren van de producten, in antwoord op uw e-mail naar het adres dat de consument heeft opgegeven bij zijn inschrijving op de site of bij het plaatsen van de bestelling; Deze e-mail bevat de "RMA-code" De toelating om de producten terug te sturen impliceert in geen geval de erkenning van het gebrek of de niet-conformiteit; dit aspect zal worden beoordeeld na de terugzending van de producten. U dient de producten waarvoor Triboo Digitale toestemming heeft gegeven voor retourzending, samen met een kopie van de e-mail met de toestemming voor retourzending van het productmateriaal met vermelding van de "RMA-code" binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum waarop het defect of de non-conformiteit is gemeld, op te sturen naar het hierboven aangegeven adres.

 In geval van defecten en/of non-conformiteiten, heeft u recht op herstel van de conformiteit van het product met reparatie of vervanging van hetzelfde door Triboo Digitale, of alternatieve remedies in de gevallen uitdrukkelijk voorzien door art. 130 van Wetsdecreet nr. 206/2005.

 Als Triboo Digitale zich ertoe verbindt om u de betaalde prijs terug te betalen, zal de terugbetaling worden uitgevoerd, indien mogelijk, met behulp van dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt om het product te kopen, of per bankoverschrijving. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw bankgegevens aan Triboo Digitale, door contact op te nemen met de klantenservice van Ledworks via https://help.twinkly.com/en/help, zodat Triboo Digitale de restitutie naar uw rekening kan overmaken.

Klantenservice

Wij zijn 24/7 beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Krijg de laatste primeur over nieuwe Twinkly producten, promoties en meer.